Kineziologický tejping
Lymfotejping
Spiraltejping
Rehabilitační – ortopedický tejping, tejping v neurologii

Sportovní tejping
Trigger tejping, cross tejping
Aku-tejping
Meridian tejping

Strap tejping
Tejping v estetické medicíně
Tejping ve stomatologii
Tejping v prevenci nadužívání pohybového aparátu pro širokou veřejnost

Poradenská činnost v oblastech:

sportovní medicína / tělovýchovné lékařství a rehabilitace

individuální stavba cvičebních jednotek pro jednotlivce, skupiny a školy v oblasti ZTV

kineziologické rozbory (pohybové)

využití doplňujících materiálů v oblasti sportovní medicíny a traumatologie

krystalterapie

tradiční čínské medicíny

bylinoterapie