ČÍNSKÉ MASÁŽE

Speciálně vedené techniky a soubory hmatů k ovlivnění reflexních zón akupunkturních drah a bodů k nastolení rovnováhy a harmonie těla při různých zdravotních obtížích dle tradiční čínské medicíny.

AKUPRESURA

Metoda ovlivňování akupresurních bodů pomocí tlaku prstů terapeuta nebo speciálních stimulačních pomůcek ke zlepšení funkce meridiánů pro vyrovnání energetického potenciálu těla a nastolení tak vyrovnaného prostředí.

FONOFORÉZA

Využití speciálních kovových ladiček s různým tónovým rozpětím a frekvenčním rozptylem pro stimulaci akupunkturních bodů.

SHIATSU

Je složení dvou japonských slov „tlak prsty“. Tato metoda patří do prastarých technik léčení rukama. Shiatsu využívá tlaku rukou a souborů manipulačních technik k vyladění tělesné struktury a vnitřní energie. Cílem je předcházet chorobám a pomáhat si udržet dobré zdraví. Shiatsu vzešlo ze starých forem čínských masáží, kde bylo používáno k ošetření technik: hlazení, mačkání, tření, tlačení, tažení, klepání za účelem zlepšení funkce svalů a cirkulace tekutin v těle. Úkolem je zprovoznit tok energie ki v těle a vytvořit tak vyrovnané prostředí uvnitř i vně. Tato metoda je velice vhodná jako doplněk léčby v západní medicíně v mnoha indikacích při disfunkcích vnitřního prostředí těla a pohybového aparátu.

REIKY - směr USUIHO

Je mnohostranným a mimořádným duchovním a léčitelským uměním. Jedná se o systém přírodního léčení prostřednictvím univerzální, duchovní, životní energie založený na přírodních zákonitostech. Cílem je zprovoznit tok energie ki v těle, podpořit tak hojivé procesy organismu a následně vytvořit harmonizovanou osobnost. Zprostředkovat energii Reiki může osoba, která projde určitým stupněm zasvěcení a to ve třech stupních.

První stupeň – zprostředkovatel toku energie Reiki

Druhý stupeň – terapeutický stupeň + léčení na dálku podle symbolů

Třetí stupeň – mistr/učitel Reiki. Nejvyšší mistrovský léčitelský stupeň za využití mistrovských symbolů s možností zasvěcovat a vyučovat všechny stupně Reiki.

TAHJSKO - JOGOVÉ MASÁŽE

Využití kompozice thajských a ájurvédských technik masáží, systému řízeného protahování a mobilizačních technik ke zlepšení funkce pohybového aparátu a harmonizace vnitřního prostředí.

AJURVÉDSKÉ MASÁŽE

Masáže se skládají ze souborů hmatů, technik a stimulace marmových bodů. Pracuje se zde v energetických drahách a čakrách za použití léčebných olejů a mastí k navození ozdravných a harmonizujících procesů v těle.

Ájurveda = věda o životě (ájuh = život, veda = věda, poznání).

Tradiční indické techniky harmonizující tělo a mysl, vycházející z ájurvédské filosofie a principů jako jsou tridóša (váta, pitta, kapha) a marmy (107 speciálních tlakových bodů, vztahující se k bodům průniku nebo spojům, v nichž se setkává 5 organických principů: mámsa – svaly, sira – nervy, žíly, tepny a lymfa, snáju – vazy, asthi – kosti, sandhi - klouby). Tyto styčné body tvoří sídlo životní síly neboli prány. Jimi vstupují do organismu 4 druhy sira, aby dodali tělu výživné látky a vlhkost.

BAŇKOVÁNÍ

Velmi stará léčebná metoda známá i v našem prostředí středověkého léčitelství.
Baňkováním – vakuoterapií dochází za pomocí podtlaku k takzvanému krvácení do kůže v oblasti baňky. V praxi se provádí tak, že se baňka přisaje na kůži buďto takzvaným čerpáním plamenem nebo vakuovací pistolkou. Baňky se vyrábí v mnoha velikostech a průměrech hrdla. Baňkujeme důležité aku body, průběhy drah, reflexní body, ale lze baňkování využívat i v medicíně pohybového aparátu a to pro zlepšení funkce svalů a kloubů. Nejčastější indikace pro přikládání baněk jsou nemoci vyvolané větrem a vlhkem, takže kloubní potíže, vertebrogenní potíže, bolesti v oblasti končetin, měkké tkáně, dokonce i paralýzy, bronchitidy, průjmové onemocnění, zvracení a celkové poruchy gastrointestinálního traktu atd. Tam kde krev stagnuje se indikuje léčba baňkami s vyvolaným krvácením. Baňky pracují s kapilárním systémem a napomáhají vyvolat řadu bichochemických změn, zlepšují tak krevní a lymfatický oběh. Pravidelným baňkováním zlepšujeme také obranyschopnost organismu.

LÁVOVÉ KAMENY

Masážní techniky za využití předehřátých lávových kamenů, mají v základu za úkol prohřát, uvolnit svaly, svalové spazmy a zlepšit tak vazodilataci. Jsou velmi příjemné s relaxačním účinkem. S kameny se provádí různé hmaty a tahy nebo se staticky přikládají za účelem dodat příjemné teplo do oblastí nasazení kamenů. Tyto masáže mají uklidňující a relaxační účinek. Lze zde využít dvojího pohledu a to čistě dodání tepla do určitých oblastí ke zlepšení prokrvení nebo práce z pohledu východních filozofií a to v oblasti akupunkturních drah, aku bodů a reflexních zón. Tím tato metoda může mít mnohem hlubší podtext ve smyslu podpory léčebných pochodů v organismu.

MOXOVÁNÍ

Jedná se o prohřívání a nahřívání aktivních akupunkturních bodů. Cílem je dodat nemocnému ztracenou energii. Její využití je hlavně v léčbě oslabených, dlouhou nemocí vyčerpaných a starších osob. K jejímu provádění se využívá zhruba sto bodů. Poněkud méně než u klasické akupunktury. Pomalým hořením směsí léčivých látek a pelyňku vzniká intenzivní teplo, které prochází do hlubších vrstev. Dochází tak k ohřevu akupunkturních bodů a drah. Dochází tak k podpoře oběhu energie čchi a krevního oběhu. Tímto ovlivňováním také dochází k vyhánění chladu a vlhkosti, odstranění stagnace krve a doplnění potřebné energie čchi. Posilována je jangová energie. Čínští praktici hovoří, že pravidelně prováděné moxování zabraňuje chorobám a napomáhá zvyšovat věkovou hranici. K metodě jsou využívány moxové doutníky z klasického pelyňku mnohdy obohaceného o další léčebné směsi bylin. Dále používáme karbonizované moxy a různé formy moxových kuželíků přikládaných přímo na body.

KVASHA

Masáž speciálně upravenou destičkou z rohoviny buvola v průběhu akupunkturních drah a reflexních zón. Využívá se ke stimulaci a plošnému prokrvení speciálně vedenými masážními tahy.

MÍČKOVÁ FACILITACE

Metoda známá pod názvem míčkování. Velice dobře pomáhá při léčbě alergických, astmatických a průduškových onemocněních. Také v případech snížené imunity. Velice dobrým pomocníkem je také v případě vadného držení těla a též pomáhá v případě dětských skolióz. Techniky míčkování dávají rodičům do ruky metodu se aktivně podílet na zlepšení zdravotního stavu svých dětí a svého blízkého okolí. O nesporných účincích této metody je přesvědčena nejen lékařská veřejnost, ale též rehabilitační pracovníci. Kvalitně provedená instruktáž z rukou odborníků a následná aplikace rodiči má velký efekt ve výše uvedených případech diagnóz a v doplnění rehabilitační terapie. Za tuto efektivní metodu vděčíme naší fyzioterapeutce Zdeně Jebavé.

V našem zařízení tuto metodu provádíme, ale nevyučujeme.

JEMNÉ TECHNIKY UVOLŇOVÁNÍ KLOUBNÍCH BLOKÁD

Soubor měkkých technik, mobilizací a manipulací v oblasti kloubů, přilehlých svalů a svalových skupin.

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ (lymfomasáž)

Je to speciálně vedená masáž, která za použití specificky vyvinutých hmatů a tahů za velmi mírného tlaku stimuluje a podporuje mízní systém těla. Cílem je zlepšení drenáže tkání a podpora funkce celého lymfatického systému a odvodu přebytečné lymfy. Kvalitní odtok lymfy a zlepšení funkce lymfatického systému má vliv na posílení obranyschopnosti organismu, detoxikaci, podporu hojivých procesů. Z kosmetologického pohledu odvodem lymfy dochází ke snížení objemů těla, vyhlazení vrásek, korekci průsaků např. v oblasti obličeje a zlepšení kožního prostředí.