email: satema@satema.cz
gsm: +420 721 820 646

Petr Maroušek DiS., PT, CTI

Odborník, specialista, který se již od roku 2004 věnuje masážím a alternativním technikám a pohybové terapii.

Specializuje se na kineziologické tejpování, ve kterém uplatňuje znalosti ze studia technických oborů spolu se znalostmi kineziologie, funkční anatomie a fyziologie lidského těla. Je certifikovaným instruktorem pro komplexní metody tejpování s pověřením výuky a léčby metodami tejpingu. K jeho lektorské činnosti dále přispívá i odborné pedagogické vzdělání. Kromě odborných školení spolupracuje s vrcholovými sportovci a provozuje privátní praxi. Je členem Červeného kříže a řádným členem České společnosti tělovýchovného lékařství.

Vzdělání:

 • 1996 ISŠT – Průmyslová elektrotechnika
 • 2004 Energetický institut při ČVUT Fakulta strojní – obor průmyslová energetika
 • Specializační kurzy v rámci elektrotechniky a energetiky pro samostatnou činnost vedení a řízení činností v energetice
 • 2001 UK Praha Pedagogická fakulta - Studium pro mistry odborného výcviku, Učitelství odborných předmětů, Speciální pedagogika
 • 2010 FTVS UK Praha (Obor zdravotní tělesná výchova) - vyučování ZTV na všech typech a stupních škol, organizování a realizace tělovýchovných programů v oblastech spolkové tělovýchovy a sportu
 • 2013 – Instruktor fitness
 • 2014 BSN RADIANTE Francie – Fyzioterapeut instruktor s mezinárodním rozsahem – instruktor komplexních metod tejpingu pověřený výukou a léčbou
 • NITA – Nasara International Taping Academy Korea s pověřením výuky a léčby: v oblasti komplexních metod tejpingu/kineziologického tejpingu
 • instruktor s mezinárodním rozsahem - BSN RADIANTE France, NITA – Nasara International Taping Academy Korea s pověřením výuky a léčby: v oblasti komplexních metod tejpingu/kineziologického tejpingu

Specializované české a mezinárodní kurzy:

Pod vedením zahraničních i českých lektorů Petr Maroušek absolvoval:

 • masér pro sportovní a rekondiční masáže
 • baňkování – baňková masáž
 • jemné techniky uvolňování kloubních blokád
 • čínské masáže (průprava TČM - Čínští lékaři)
 • moxování
 • Kvasha
 • bylinná terapie
 • míčková facilitace
 • Shiatsu
 • manuální lymfodrenáž
 • Energy Hot Stones I.+ II.
 • mistr japonských léčebných technik
 • Feldenkraisova metoda (lektoři SRN)
 • Cardio Dance Diplom (Face Czech Academy)
 • Bosu Core Diplom (Face Czech Academy)
 • specializační kurzy na FTVS (Diagnostika pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku, Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Prevence poruch pohybového systému)
 • ČASPV Cvičitel psychomotoriky III. třídy
 • Český Červený kříž (Člen, Zdravotník zotavovacích akcí, Dobrovolná sestra ČČK, Mezinárodní zdravotnický průkaz ČK)
 • CSTL – řádný člen
 • školení na územním středisku Záchranné služby Středočeského kraje (Srdeční arytmie)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Cvičení pro 50+
 • AIRGYM – gymnastika s využitím netradičního nářadí

email: satema@satema.cz
gsm: +420 603 921 159

Vlasta Henzelová

Instruktorka zdravotní tělovýchovy a pohybové terapie, zajišťující veškerou organizaci kurzů a seminářů školy alternativní terapie Satema. Spravuje a zajišťuje chod e-shopu – eshop.satema.cz a má dále na starosti veškerou administrativu a komunikaci s účastníky kurzů i seminářů a komunikaci s partnery.

Vzdělání:

 • 1998 – Střední zemědělská škola, obor podnikání
 • 2017 – Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Specializované české a mezinárodní kurzy:

Pod vedením zahraničních i českých lektorů Vlasta Henzelová absolvovala:

 • Marketingový kurz – CIMA A
 • Nutriční specializační školení NQ
 • Diagnostika pohybového aparátu a funkční rozbory
 • Cvičení na balančních čočkách pro zdravé nohy a zdravá záda
 • Kineziologický tejping v praxi
 • Lymfotejping v praxi terapeuta
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Cvičení pro 50+
 • AIRGYM – gymnastika s využitím netradičního nářadí

Kontakty:

Petr Maroušek DiS., PT, CTI
gsm: +420 721 820 646

Vlasta Henzelová
gsm: +420 603 921 159

e-mail: satema@satema.cz

Lékařský dům, 1. patro
Říčanská 1177
252 42 Jesenice