Nabízíme cvičení s celou řadou pomůcek a to na rehabilitačních míčích, overballech, soffballech, balančních podložkách, s gumovými pásy, s expandéry. Dále pak psychomotorická cvičení, cvičení na základě procítění a vnímaní těla a vlastního prožitku z pohybu, cvičení pro těhotné a po porodu.

Satema provádí individuální i skupinové cvičení v modelu zdravotní tělesné výchovy obohacené o východní a západní filosofie při různých typech oslabení jedinců všech věkových kategorií.

 

Do zdravotní tělesné výchovy mohou být zařazování oslabení jedinci s trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje nebo zdravotního stavu s těmito diagnózami:

OSLABENÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU:

oslabení trupu – kyfózy, lordózy, skoliózy, vertebrogenní poruchy a poúrazové stavy

oslabení dolních končetin – ploché nohy, vrozené luxace kyčelních kloubů, dětská obrna, parézy a jiné deformity, poúrazové a pooperační stavy

oslabení dolních končetin – dětská obrana a parézy, poúrazové a pooperační stavy

OSLABENÍ RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU:

bronchitidy, astma bronchiale, stavy po zápalu plic

OSLABENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU:

srdeční vady a stavy po operacích, hypertenze, ortostatický syndrom, ICHS a stavy po IM

METABOLICKÉ A ENDOKRINOLOGICKÉ PORUCHY:

diabetes I. a II. typu

obezita do 20% hmotnosti a nad 20% hmotnosti dle Brockova indexu

endokrinní poruchy

OSLABENÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU:

funkční poruchy

organické poruchy

OSLABENÍ GYNEKOLOGICKÁ:

poruchy menstruačního cyklu

zánětlivé stavy

stavy po operacích

klimaktérium

gravidita a šestinedělí

OSLABENÍ NERVOVÁ A NEUROPSYCHICKÁ:

nervová oslabení – zánětlivé stavy, záchvatovité stavy, stavy po mozkových příhodách, mozkové nádory a stavy po operacích

psychické choroby – neurózy

neuropsychické oslabení LMD – epilepsie

mentální slabení

OSLABENÍ SMYSLOVÁ:

poruchy zraku – šeroslepost, barvoslepost, zbytky zraku

poruchy sluchu

poruchy řeči

OSLABENÍ - STARŠÍ VĚK:

osteoporóza

artrózy

oslabení smyslů

poruchy srdečního rytmu