Petr Maroušek DiS., PT, CTI

Odborník, specialista, který se již od roku 2004 věnuje masážím a alternativním technikám a pohybové terapii.

Specializuje se na kineziologické tejpování, ve kterém uplatňuje znalosti ze studia technických oborů spolu se znalostmi kineziologie, funkční anatomie a fyziologie lidského těla. Je certifikovaným instruktorem pro komplexní metody tejpování s pověřením výuky a léčby metodami tejpingu. K jeho lektorské činnosti dále přispívá i odborné pedagogické vzdělání. Kromě odborných školení spolupracuje s vrcholovými sportovci a provozuje privátní praxi. Je členem Červeného kříže a řádným členem České společnosti tělovýchovného lékařství.

Vzdělání:

• 1996 ISŠT – Průmyslová elektrotechnika

• 2004 Energetický institut při ČVUT Fakulta strojní – obor průmyslová energetika

• Specializační kurzy v rámci elektrotechniky a energetiky pro samostatnou činnost vedení a řízení činností v energetice

• 2001 UK Praha Pedagogická fakulta - Studium pro mistry odborného výcviku, Učitelství odborných předmětů, Speciální pedagogika

• 2010 FTVS UK Praha (Obor zdravotní tělesná výchova) - vyučování ZTV na všech typech a stupních škol, organizování a realizace tělovýchovných programů v oblastech spolkové tělovýchovy a sportu

• 2014 BSN RADIANTE Francie – Fyzioterapeut instruktor s mezinárodním rozsahem – instruktor komplexních metod tejpingu pověřený výukou a léčbou

• NITA – Nasara International Taping Academy Korea s pověřením výuky a léčby: v oblasti komplexních metod tejpingu/kineziologického tejpingu

Další vzdělání:

• instruktor s mezinárodním rozsahem - BSN RADIANTE France, NITA – Nasara International Taping Academy Korea s pověřením výuky a léčby: v oblasti komplexních metod tejpingu/kineziologického tejpingu

Specializované kurzy českého a mezinárodního rozsahu, pod vedením zahraničních i českých lektorů:

• masér pro sportovní a rekondiční masáže
• baňkování – baňková masáž
• jemné techniky uvolňování kloubních blokád
• čínské masáže (průprava TČM - Čínští lékaři)
• moxování
• Kvasha
• bylinná terapie
• míčková facilitace
• Shiatsu
• manuální lymfodrenáž
• Energy Hot Stones I.+ II.
• mistr japonských léčebných technik
• Feldenkraisova metoda (lektoři SRN)
• Cardio Dance Diplom (Face Czech Academy)
• Bosu Core Diplom (Face Czech Academy)
• specializační kurzy na FTVS (Diagnostika pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku, Rychlostní schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Silové schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí, Prevence poruch pohybového systému)
• ČASPV Cvičitel psychomotoriky III. třídy
• Český Červený kříž (Člen, Zdravotník zotavovacích akcí, Dobrovolná sestra ČČK, Mezinárodní zdravotnický průkaz ČK)
• CSTL – řádný člen
• školení na územním středisku Záchranné služby Středočeského kraje (Srdeční arytmie)

Petr Maroušek
Petr Maroušek
Petr Maroušek
Petr Maroušek