Datum a čas:     podzim 2017.

Místo:     Ostrava

Cena:     ̶3̶ 5̶0̶0̶ ̶K̶č̶  2 800 Kč

Popis semináře:

Celodenní intenzivní odborný seminář věnující se problematice kinezilogického tejpování vhodný nejen pro aktivní sportovce, trenéry, maséry či fyzioterapeuty. Cena semináře zahrnuje veškerý materiál spotřebovaný při výuce

Program:

1. seznámení se základy používání kineziologických tejpů z pohledu prevence přetěžování pohybového aparátu,

2. seznámení s cíli, funkcí a filozofií kineziologického tejpování,

3. ukázky, jak správně používat kineziologické tejpy a jak efektivně ošetřovat danou oblast,

4. praktická část – výuka základních technik v celé oblasti těla, jak pro prevenci, tak při obtížích, vznikajících např. při nadměrné fyzické zátěži, sedavém způsobu života apod.

„Při semináři klademe důraz na praktickou dovednost a individuální přístup. Nemějte obavy z toho, že se budete jen dívat, jak lektor tejpuje figuranta, jak bývá jinde zvykem. Vše si vysvětlíme a následně vyzkoušíme sami na sobě ve dvojicích či trojicích.”

Hlavní lektor:     PETR MAROUŠEK, PT, CTI

Mezinárodně uznánavaný a diplomovaný specialista-fyzioterapeut, který jako jediný v Evropě má pověření (CTI - Certificate taping instructor) od nadnárodní společnosti BSN Medical k praktikování výuky kineziologického tejpování v mezinárodním rozsahu. Tejpování se věnuje již více než 10 let a zúčastnil se nespočtu odborných kurzů českého i mezinárodního rozsahu. Pravidelně pořádá akreditované odborné semináře pro lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky i pro laickou veřejnost. Spolupracuje například s Centrem pohybové medicíny prof. Koláře, kde proškolil tým specialistů v oblasti kineziologie a diagnostických rozborů.

Přečetl jsem si Podmínky účasti na semináři a souhlasím s nimi

Posted in Semináře.